บริการจัดหายาทำแท้งที่ปลอดภัย

women

 

บริการจัดหายาทำแท้งที่ปลอดภัย

การใช้ยาทำแท้งที่ปลอดภัยจำเป็นต่อการปกป้องชีวิตและสุขภาพของผู้หญิง ในกรณีที่ผู้หญิงจำเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม การช่วยเหลือในการทำแท้งนี้ถือหลักการตัดสินใจของผู้หญิงในร่างกายของตนเองอย่างมีสติ โดยได้รับข้อมูลรอบด้าน

การทำแท้งเป็นบริการทางการแพทย์ที่ทำกันทั่วโลก จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่า ในแต่ละปีมีผู้หญิงทำแท้งถึง 60 ล้านคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เ