หญิงทำแท้งเกินครึ่งที่ทำแท้งโดยไม่ได้ตั้งใจ

องค์กรสนับสนุนการทำแท้งในไทย กล่าวว่ากว่า 60% ของการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจสิ้นสุดด้วยการทำแท้ง และประมาณ 45% ของการทำแท้งไม่ปลอดภัย ส่งผลให้ 5% ถึง 13% ทำให้มารดาเสียชีวิต

“รายงานนี้เป็นการเตือนความจำ” ดร.นาตาเลีย คาเนม กรรมการบริหารของกองทุน ซึ่งปัจจุบันเรียกตัวเองว่าหน่วยงานด้านสุขภาพทางเพศและการเจริญพันธุ์ของสหประชาชาติ

“จำนวนการตั้งครรภ์ที่ไม่ตั้งใจจำนวนมหาศาลแสดงถึงความล้มเหลวระดับโลกในการรักษาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของสตรีและเด็กหญิง สำหรับผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบ ตัวเลือกการเจริญพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตมากที่สุด ไม่ว่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ ก็ไม่มีทางเลือกเลย” เธอกล่าว

อัตราการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจลดลงระหว่างปี 1990 ถึง 2019 จาก 79 เป็น 64 สำหรับผู้หญิงทุกๆ 1,000 คนที่มีอายุระหว่าง 15-49 ปี แต่พบว่าจำนวนผู้หญิงทั้งหมดที่ตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจเพิ่มขึ้นประมาณ 13% ในช่วง 30 ปี เนื่องจากการเติบโตของประชากร

จากการวิจัยของกองทุน ผู้หญิงประมาณ 257 ล้านคนทั่วโลกที่ต้องการหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดที่ปลอดภัยและทันสมัย ​​และใน 47 ประเทศ ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ประมาณ 40% ไม่ได้ใช้วิธีคุมกำเนิดใดๆ

ข้อมูลขององค์การสหประชาชาติในปีนี้ที่ศึกษาสตรีวัยเจริญพันธุ์ใน 64 ประเทศพบว่า 23% ไม่สามารถปฏิเสธเรื่องเพศได้ 24% ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองได้ และ 8% ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการคุมกำเนิดได้ รายงานกล่าวว่า